quaderns

bitàcola de l'ies emili darder|web instituto | Contacto

Las imágenes de la Lonja de Palma de Mallorca

fabian | 18 Agost, 2004 16:27

Imagen de Santa Catalina

Posiblemente haya alguna información sobre la Lonja de Palma diseminada en algunos libros. Necesitaría un tiempo de búsqueda que posiblemente fuera largo para poder encontrarla, si es que la hay. La dificultad estaría en que los libros que tratan temas sobre Mallorca no son fáciles de encontrar ya que se editan pocos ejemplares y algunos no están en las bibliotecas.

No ocurre así con el libro en el que he encontrado información sobre las imágenes de la Lonja. Es un libro muy bueno e interesante. Su autor es Gaspar Valero i Martí y el libro se titula Palma, ciutat de llegenda (Itineraris pels mites, les llegendes, les curiositats i els detalls de la ciutat de Mallorca). Está editado en 1995 por Olañeta.

Les imatges de la Llotja

Cadascuna de les quatre torres angulars de l'edifici de la Llotja presenta una gran imatge escultòrica que correspon a un sant. Lamentablement en manca una, la que representava sant Nicolau, perduda durant el segle passat Aquestes imatges ocupen la pan central de l'alçat de la torre corresponent. Tenen la particularitat que 1'escultura de cada sant s'orienta cap a punts de referència coincidents amb els temples de qué són titulars les imatges: la de la torre sud-oriental representa santa Clara, orientada aproximadament cap al convent i església homònims. La de la torre nord-oriental representa sant Joan Baptista, directament acarada al proper temple de Sant Joan de Malta, antigament dels cavallers santjoanistes o hospitalers. La de la torre nord-occidental representa santa Catalina - amb la roda del martiri - i, efectivament, mira cap a l'antic hospici de Santa Catalina dels Pobres, que ha donat lloc a l'actual barriada de Santa Catalina. De la quarta torre, la sud-occidental, ja hem esmentat que hi manca la imatge de sant Nicolau, actualment desapareguda; no obstant això, podem completar les referències de les orientacions originals del pla de l'obra, atès que la imatge de sant Nicolau s'orientava cap al que fou l'esgiesieta de Sant Nicolau de Portopí.

A més del conegut i esplèndid Àngel de la Mercaderia, que presideix el portal principal de la Llotja, situat a llevant, al portal de ponent hi ha també un conjunt escultòric que presenta una imatge de la Mare de Déu amb un àngel damunt. La posició autènticament malabarista de l'àngel, que mostra els peus aixecats per amunt, ha fet que popularment es conegui l'obra amb el nom de la Mare de Déu del Granot.

Santa Clara San Juan Bautista

Completen aquest important conjunt escultòric encara tres sèries d'imatges: a l'exterior, hi ha deu grans gàrgoles que representen animals fantàstics; mentre, a l'interior, en primer lloc, hi ha les representacions dels quatre evangelistes, situades una damunt cada portalet d'accés a les torres. També a l'interior, una sèrie de lleugers àngels tanquen les nervadures de les voltes ogivals, en les corresponents claus de volta.

Precisament una de les gàrgoles mostra un curiós missatge. Es tracta de la gàrgola més occidental de les situades en el lateral nord de la Llotia, en el carrer Llotja del Mar, i es troba, per tant, vora la imatge de santa Catalina. Aquesta escultura representa un gran lleó que en la seva part baixa mostra un filacteri amb la inscripció «Oh com és fret» (sic). Qui sap si recorden al vianant atent que es troben al bell mig del carrer. sense aixopluc, aguantant les baixes temperatures i la humitat de qualsevol matinada de l'hivern mallorquí.

Traducción: Las imágenes de la Lonja

Cada una de las cuatro torres angulares del edificio de la Lonja presenta una gran imagen escultórica que corresponde a un santo. Lamentablemente falta una, la que representaba a san Nicolás, perdida durante el siglo pasado Estas imágenes ocupan la parte central del alzado de la torre correspondiente. Tienen la particularidad que la escultura de cada santo se orienta hacia puntos de referencia coincidentes con los templos de que son titulares las imágenes: la de la torre sur-oriental representa a santa Clara, orientada aproximadamente hacia el convento e iglesia homónimos. La de la torre nor-oriental representa a san Juan Bautista, directamente encarada al cercano templo de San Juan de Malta, antiguamente de los caballeros sanjuanistas o hospitalarios. La de la torre nor-occidental representa a santa Catalina - con la rueda del martirio - y, efectivamente, mira hacia el antiguo hospicio de Santa Catalina de los Pobres, que ha dado lugar a la actual barriada de Santa Catalina. De la cuarta torre, la sur-occidental, ya hemos mencionado que le falta la imagen de san Nicolás, actualmente desaparecida; sin embargo, podemos completar las referencias de las orientaciones originales del plan de la obra, dado que la imagen de san Nicolás se orientaba hacia la que fue capilla de San Nicolás de Portopí.

Además del conocido y espléndido Ángel de la Mercadería, que preside el portal principal de la Lonja, situado a levante, en el portal de ponente hay también un conjunto escultórico que presenta una imagen de la Virgen María con un ángel arriba. La posición auténticamente malabarista del ángel, que muestra los pies levantados, ha hecho que popularmente se conozca esta obra con el nombre de la "Virgen María de las Ranas".

Santa Catalina con la rueda del martirio Falta la estatua de san Nicolás

Completan este importante conjunto escultórico tres series de imágenes: en el exterior, hay diez grandes gárgolas que representan animales fantásticos; mientras en el interior, en primer lugar, están las representaciones de los cuatro evangelistas, situadas una sobre cada puerta de acceso a las torres. También en el interior, una serie de ligeros ángeles cierran las nervaduras de las bóvedas ojivales, en las correspondientes claves de bóveda.

Precisamente una de las gárgolas muestra un curioso mensaje. Se trata de la gárgola más occidental de las situadas en el lateral norte de la Lonia, en la calle Lonja del Mar, y se encuentra, por lo tanto, junto a la imagen de santa Catalina. Esta escultura representa un gran león que en su parte baja muestra una cinta con la inscripción «Oh com és fret» (sic). Quien sabe si recuerdan al peatón atento que se encuentra aguantando las bajas temperaturas y la humedad de cualquier madrugada del invierno mallorquín.

Cita recogida del libro:

Gaspar Valero i Martí: Palma, ciutat de llegenda
Ed. Olañeta. 1995

La traducción está hecha por mí.
Siento no ser buen fotógrafo y no haber conseguido fotos más claras.

Comentaris

Moltes gràcies

natalia | 06/04/2006, 13:29

Estic fent un treball de La LLotja de Mallorca i no trobava per cap lloc una descripció de ella i altres coses que necesitava per fer un treball. Gràcies a aquest article he pogut fer el treball i m'ha sortit tot correctament, he trobat exactament el que buscava. Moltes gràcies per tot! =>
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb