p i c a l s u d

Espai ocupat per qui, amb una mica de seny i no poc ímpetu, pretén contribuir modestament, des de Mallorca estant, a enfortir i consolidar uns Països Catalans lliures i sobirans, cultes i republicans, solidaris amb la resta de pobles del planeta - sobretot amb els del Sud -. A càrrec de: www.cecili.cat

B - II Fòrum Social Mallorca

CIL | 02 Desembre, 2004 08:50

Cap al II Fòrum Social de Mallorca

(Al final de la pàgina, a baix de tot, pots escriure el comentari que vulguis dins el requadre del Text, i enviar-lo.
Em faràs ben content.
Salut. CIL.)

II FSMa, una altra casta de finançament

Des dels inicis de l’organització del II Fòrum Social de Mallorca, es va voler tenir ben present que no es pretenia fer una trobada d’entitats sustentada únicament amb el suport institucional públic.
Bona part de les despeses havia de córrer a càrrec de les pròpies entitats organitzadores.
Una de les tasques primordials, concretar la forma de finançar-ne la realització:
a) amb l’aportació de recursos propis;
b) amb la recaptació d’ajuts externs, privats i públics.

Un cop avaluats els resultats, a l’Assemblea d’entitats realitzada dimecres, 15 de juny, es constata que se n’ha assolit l’objectiu:
A l’espera de la liquidació definitiva dels comptes, l’Assemblea s’assabenta que, amb un total de 31.455,82 € ingressats, s’ha pogut fer front a unes despeses que pugen fins a 25.565,98 €.

 1. Recursos propis (recaptats): 13.155,82 €
 2. Patrocini públic (previst): 11.300,00 €
 3. Patrocini privat (compromès): 7.000,00 €

Als recursos propis recaptats, s’hi destaquen les aportacions realitzades per 18 entitats organitzadores:

 1. FSMA. II Fòrum Social de Mallorca
  Aportació total pròpia: 13.155,82 €
 2. Amics de la Terra
  Aportació: 300,00 €
 3. Artà Solidari
  Aportació: 150,00 €
 4. Associació Amics del Poble Sahrauí
  Aportació: 1.000,00 €
 5. Associació Aula Cultural

 6. Aportació: 300,00
 7. ATTAC Mallorca
  Aportació: 1.000,00 €
 8. Bòsnia viva

 9. Aportació: 300,00 €
 10. CGT-Balears
  Aportació: 1.200,00 €
 11. Drets Humans de Mallorca
  Aportació: 350,00 €
 12. Enginyers sense Fronteres

 13. Aportació: 80,00 €
 14. Entrepobles
  Aportació: 190,00 €
 15. Fòrum Ciutadà

 16. Aportació: 600,00 €
 17. Fundació Serveis de Cultura pel Poble

 18. Aportació: 1.000,00 €
 19. Movimiento Cristiano de Profesionales

 20. Aportació: 50,00 €
 21. Oikós

 22. Aportació 300,00 €
 23. REAS-Balears
  Aportació: 840,00 €
 24. STEI-i
  Aportació: 1.000,00 €
 25. Thakichañani

 26. Aportació: 160,00 €
 27. UCTAIB. Unió de Cooperatives de Treball

 28. Aportació: 600,00 €

S'hi comprova que, amb pocs recursos, ben gestionats i administrats, es poden arribar a fer encontres d'aquestes característiques.
Bon exemple, pel que fa a la proporció d'aportacions pròpies, privades i públiques, esdevé la realització d'aquest II Fòrum Social de Mallorca.

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

Fòrum fet, treball a fer!

Amb la intensa dedicació que caracteritza la gent que treballa a l'interior dels moviments socials, s'ha realitzat el II Fòrum Social de Mallorca que, entre d'altres coses, ha servit per dinamitzar uns sectors de la societat mallorquina que aspiren a aconseguir la implantació d'una altra Mallorca possible..

Diumenge, 22/05/05, a les 09:30, al Gimnàs:
Taula rodona sobre Els moviments socials a Mallorca, moderada per Margalida Capellà, membre d’Amnistia Internacional:
Amb les intervencions de representants del moviment:
- Sindical: Jaime Bueno, advocat laboralista
- Veïnal: Rosa Bueno, de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma
- Ecologista: Joan Amer, membre del GOB
- ONG: Victòria Català, representant de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí
- Juvenil: Joan Ferrà, del Consell de la Joventut de les Illes Balears
- Exclusió social: Pere Mascaró, economista social

Diumenge, 22/05/05, a les 12:00 hores, a l'Aula 112:
Taller El treball en xarxa, coordinat per Gabriela Serra, membre de l'organització no governamental Entrepobles Catalunya.

II Fòrum fet, molta més feina a fer

Algunes afirmacions significatives:

 1. Mesa inicial:
  - El II Fòrum de Mallorca serà allò que nosaltres vulguem que sia.
  - Una societat civil organitzada localment s’interessa pel procés global en la construcció d’un altre món que creu ben possible.
  - “El” problema fonamental: de tres persones que avui habiten el planeta Terra, dues passen fam i una d’aquestes dues se n’hi morirà, de fam un mal dia.
  - El fil conductor del II Fòrum Social de Mallorca: quina Mallorca tenim, i quina Mallorca volem.
 2. Martine Toulotte, de l’organització francesa DRD (Democratització Radical de la Democràcia):
  - Cal que els moviments socials arribin a tenir la capacitat de definir els pressuposts públics i a controlar-ne les destinacions.
  - S’han d’establir regles democràtiques, revisables cada any, que promoguin la participació ciutadana en la definició i control dels pressuposts públics.
 3. Jesús Salvador, d’ATTAC-FSMed:
  - Per una mar de drets, participem en el FSMed (Fòrum Social de la Mediterrània, 16-19/05/05 Barcelona).
  - El Fòrum Social de la Mediterrània s’inspira en els principis i el combat del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre.
  - S’hi tenen presents les grans contradiccions que s’hi produeixen, fruit de situacions ben diverses entre el nord, el sud i l’est de la Mar Mediterrània.
  - La Mediterrània s’està convertint en un espai regional adequat per a les opcions neoliberals tendents a la privatització dels serveis públics, mitjançant l’aplicació de polítiques multinacionals i la implementació de bases militars nordamericanes.
 4. Jordi Sánchez, de RAI, Recurs Animació Intercultural, una entitat petita involucrada en el procés del FSMed, pel que fa a la franja de joves entre 15/25 anys.
  - Cal donar cabuda a tot tipus d’iniciativa dins el Fòrum i sumar sempre, en lloc d’anar restant
 5. Gabriela Serra, d’Entrepobles Catalunya:
  - El treball en xarxa, amb les dues característiques pròpies d’horitzontalitat (sense jerarquització ni líders representatius) i interdisciplinarietat (de sectors diversos), esdevé una eina molt utilitzada pels moviments antiglobalització.
  - El treball en xarxa ha d’acabar amb el protagonisme de massa gent.
  - Cal no confondre mai el problema (que té solució) amb la condició (que no té solució)
  - Massa sovint, en lloc de discutir l’objectiu, es perd moltíssim de temps discutint l’instrument.
  - L’experiència obtenguda no és mai traslladable als altres, els coneixements sí.
  - Molt sovint els membres dels moviments socials arribam a caure en els mateixos paranys que criticam dels polítics: la recerca de l’eficàcia immediata n’és un.
  - El primer que s’ha de tenir clar a l’hora de treballar en xarxa és quines són les pròpies febleses i fortaleses. Per això cal demanar-se primer: Què? Com? Amb qui? Quan? I quant, què hi guanyam?
  - No és ben bé el mateix estar en una plataforma ‘perquè s’hi vol estar’, que estar-hi ‘perquè no es vol quedar-ne fora’. - El Pacte de Progrés pentura no va aconseguir fer visible la realitat d’una sola plataforma col•lectiva. S’hi veien tants de caps tant de barrets! - S’ha de treballar per establir una nova manera de viure la cultura de la pau, mantenint processos, autoanalitzar-se.
 6. Tom Kucharz, d’Ecologistas en Acción, Madrid:- Les coses seguiran igual o empitjoraran més encara, a Mallorca i a la resta d’Europa, si no s’esbuca aquesta Unió Europea que s’està construint ara i no canvia el poder polític actual.
  - Es preveu que l’any 2010 la conca mediterrània esdevengui una zona de lliure comerç.
  - Els objectius del mil•lenni –proposats per l’ONU- van en línia contrària a les polítiques europees.
  - La Unió Europea és la màxima responsable de la fam i la misèria que s’escampa arreu del món.
  - N’hi ha que consideren que si es perd el referèndum sobre Europa a França, serà per culpa del president Europeu Barroso que ha tengut la ‘mala idea’ de treure a debat, precisament ara, la malaurada Directiva Bolkenstein, amb la qual serveis essencials com els socials, la cultura, l’educació i els sanitaris han de desaparèixer d’Europa com a serveis públics.

Moltes constatacions:

 1. Benvenguda calorosa a assistents. Des de la Mesa, integrada per Magdalena Ramis, Francisco Vera, Joana M. Perelló, Martine Toulotte, de DRD; Jesús Salvador, d’ATTAC-FSMed; Jordi Sánchez, de RAI, i François Cuennet que tradueix del francès al català, es presenta el II Fòrum Social de Mallorca com un espai de trobada i d’enriquiment mutu, que contribueixi a conèixer-se més per col•laborar millor en la lluita contra el model neoliberal que s’imposa a Mallorca i a la resta d’Europa.
  Se situa a l’interior d’un procés de convergència de diverses organitzacions i entitats socials mallorquines que, durant més de mig any han mantengut trobades i reunions preparatòries d’aquest esdeveniment: 21 entitats organitzadores, 88 adherides, més de 70 tallers en dos dies.
  Es pretén partir de la realitat mallorquina i assolir la Carta de Principis del FSM.
  S’emmarca dins el context impulsat des del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre.
  Es proposen debats que comportin propostes concretes.
  La participació d’una nina en la lectura dels missatges d’amistat i de suport tramesos des d’indrets diversos d’arreu del món.
 2. Taller de treball en xarxa. Grup 2:
  - A vegades, el que duu el remenat i el maneig no és el que més serveix per fer-ho.
  - Una de les dificultats rau a l’hora d’aconseguir coordinar el poder de decisió, de coordinar les aportacions diverses.
  - Tothom vol comandar i no s’arriba a ser coincident gairebé en res.
  - Les bregues pel protagonisme dels representants de les entitats.
  - La qüestió de les pancartes que identifiquen les entitats, quan no s’haurien de dur etiquetes de cap casta.
  - Cal rompre amb el protagonisme.
  - El desconeixement d’allò que realment hi ha enmig.
  - La repetició fastigosa de coses que ja han estat expressades o fetes.
  - No ha d’important tant qui ho fa; el que importa es que es faci.
  - Algunes condicions que, en no ser problema, no tenen per què haver de comportar la recerca de cap solució: s’han de donar per acceptades la manca de visió global, les diferents maneres de treballar, el desconeixement dels altres, les desconfiances, el baix nivell de cultura de la participació, la manca d’experiència, etc.
  - Un problema real és la relació ineficàcia/eficàcia versus democràcia/participació. La participació comprota processos, sempre resulta molt lenta. - A l’hora de gestionar una assemblea, se sol dedicar massa poc temps previ a establir com funcionar, i llavors es dedica massa temps a discutir.
 3. Tom Kucharz, d’Ecologistas en Acción, Madrid:- Hi ha relacions més intenses entre Mallorca i Amèrica Llatina o Àfrica que amb països europeus de l’est.
  - A l’Estat espanyol el consens contra l’Europa neoliberal tampoc no és tan gran com pot semblar a qualcú.

Un munt de propostes engrescadores:

 1. A l’hora de treballar en xarxa, tenir presents els problemes, les dificultats i les deficiències que poden anar sorgint en aquest tipus de funcionament. (Gabriela Serra)
  - Dedicar tot un cap de setmana a una trobada d’estudi, anàlisi i presentació de propostes relacionades amb el treball en xarxa.
  -
 2. - Treballar a fons per esbrinar, en tot, qui és el que pren les decisions de bon de veres,
  - En lloc de concentrar-se en un indret comú, actuar el mateix dia a la mateixa hora en indrets distints.
  - Impulsar la campanya ‘Qui deu a qui’, com a forma de lluita contra l’Organització Mundial del Comerç
  - Participar activament en tallers d’organitzacions crítiques amb la UE al Fòrum Social de la Mediterrània(Tom Kucharz)

Taller de la CGT sobre precarietat

Durant 4 hores seguides, representants de la CGT organitzen un taller de debat sobre la precarietat en tres àmbits distints: joves, dones i immigrants. Qui ho prepara tot i n’elabora l’esborrany, Helena, en fa la presentació inicial. La coordinació del taller corre a compte seu i de Cecili Buele, tots dos membres de la CGT-Balears.
Hi participen una setantena de persones que, amb les seves aportacions pròpies, contribueixen a enriquir encara més el contengut de la proposta inicialment plantejada.
El procediment és molt simple:
Durant les dues primeres hores del capvespre, cadascun dels tres grups -que es formen allà mateix, a pròpia voluntat i lliure elecció-, comparteixen i exposen les idees pròpies, amb la finalitat de recollir un grapat de propostes concretes en una cartolina on s’escriuen o dibuixen les expressions i al•lusions que s’hi desitgen.
Les dues hores següents són destinades a aportar, des de cadascun dels representants d’aquells grups, aquelles propostes que han estat considerades més adients.
El resultat no pot ser més que positiu.

Joves

Una ràpida i breu repassada a les dades estadístiques –projectades en powerpoint en un mur de l’aula, per Maria Camargo, permet visualitzar fins a quin punt la precarietat té una incidència molt directa i significativa en la població juvenil, a la Mallorca dels nostres dies.

Dones

Experiències personals i particulars són exposades per diverses dones que s’han ofert prèviament a fer-ho: una dona que viu una situació considerada ‘normalitzada’, una altra dona que treballa en el sector d’empleades de la llar, una altra

Immigrants

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

VINE AL FÒRUM!
T’HI ESPERAM!

 1. - Si creus que un altre món és possible i una altra Mallorca també…
 2. - Si consideres que la Mallorca que tenim no coincideix amb la Mallorca que volem…
 3. - Si t’interessa Mallorca, l’entorn que ens envolta i/o la gent que hi viu…
 4. - Si t’il•lusiona treballar per un futur millor…
 5. - Si tens ganes de viure en una societat més profundament democràtica…
 6. - Si aspires a viure en una Mallorca cada cop més solidària…
 7. - Si desitges fer alguna cosa per un medi ambient sa…
 8. - Si estimes la llengua catalana, l’única pròpia de la nostra illa…
 9. - Si ets una persona jove… més jove… o molt jove…
 10. - Si treballes en condicions precàries… o coneixes algú que hi treballa…
 11. - Si consideres que la immigració, més que un problema, esdevé una riquesa insospitada…
 12. - Si et vols trobar amb altra gent que té les teves mateixes inquietuds…
 13. - Si vols veure de prop què hi aporta una organització sindical…

CGT-BalearsConfederació General del Treball de les Illes Balears – et convida a participar en el II Fòrum Social de Mallorca.
Informa-te’n ara mateix. Entra-hi, dins l’enllaç del Programa.

C G T B a l e a r s et recomana que assisteixis a:

 1. - Acte inaugural i vetllada musical:
  Divendres 20 de maig, a les 20:00 hores, a la plaça de Sant Francesc, de Palma.
  CGT-Illes t’espera a la PARADETA DE LA MENJUA, on, a preus mòdics, pots menjar i beure.
 2. - Bloc temàtic matinal:
  ‘Ciutadania i democràcia, participació dels moviments socials: perspectives històriques, reptes de futur’:

  Dissabte 21 i diumenge 22 de maig, a partir de les 9.30 h, a l’Institut Antoni Maura, carrer Perú, 4, Polígon de Llevant, Palma.

 3. - Tallers de la CGT:
  “Perquè la precarietat ens uneix: joves…, dones…, immigrants…”;
  “Com treballar en xarxa”
  , al mateix lloc, el mateix dissabte i diumenge, a partir de les 12 h.

 4. - Exposicions permanents de la CGT:
  Perspectives històriques, reptes de futur / Joves, dones, immigrants en precarietat / Lluites sindicals intenses

 5. - L’Exposició: 25 anys de moviments socials a Mallorca:
  Recentment s’han commemorat els 25 anys de la Constitució espanyola i també dels ajuntaments democràtics.
  Com si tot fos l’obra d’uns quants dirigents de determinats partits polítics o sindicats! Gairebé ningú no té present el poble organitzat, al marge de partits o sindicats.
  El FSMa organitza aquesta exposició que, amb totes les seves llacunes i mancances, vol cobrir aquest buit històric, i reivindicar, i retre homenatge a les dones i els homes més compromesos en la transformació de la nostra societat mallorquina en aquests darrers 25 anys que acaben de transcórrer.
  Aquesta exposició i tot el treball que l’envolta vol ser no solament una reivindicació del paper i del futur de les organitzacions i moviments socials de Mallorca, sinó també un humil homenatge i reconeixement a la feina feta per totes les dones i tots els homes dels pobles i les ciutats de Mallorca, que tan s’han esforçat i continuen esforçant-se a aixecar una altra Mallorca possible.

INSCRIU-T’HI AVUI MATEIX, al bloc temàtic matinal “Ciutadania i democràcia, participació dels moviments socials”.
Emplena el formulari ara mateix! Divendres, 20 de maig, el pots dur, emplenat i amb el resguard bancari d’haver-hi abonat 20€ , a la Taula d’Inscripció.

D'altres enllaços d'interès:

 1. IXENT. Revista d'estudis i comunicacions socials
 2. CGT- Balears, entitat organitzadora del II FSMa
 3. TotMallorca
 4. Un altre món és possible, una altra Mallorca també
 5. II Fòrum Social de Mallorca

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

Qui vulgui tenir informació sobre el Segon Fòrum Social de Mallorca -que es fa a Palma els propers dies 20, 21 i 22 de maig-, pot accedir al p r e p r o g r a m a que roman penjat a la web pròpia.

¡Participa-hi! ¡Convida-hi altra gent!
Aquest II Fòrum roman obert a tothom
que vol creure que
"Un altre món és possible.
Una altra Mallorca també"
.

D’altres enllaços útils:

 1. picalsud. II Fòrum Social de Mallorca
 2. CGT - Confederació General del Treball de les Illes Balears
 3. IXENT – Revista d’estudis i comunicacions socials
 4. Drets Humans de Mallorca
 5. FSMa - Fòrum Social de Mallorca
 6. FSMed - Fòrum Social Mediterrani
 7. FSE - Fòrum Social Europeu
 8. FSM – Fòrum Social Mundial de Porto Alegre

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

Un altre món és possible, un altre Mediterrani també

Un fòrum social regional

En la segona edició del Fòrum Social Mundial (Porto Alegre, 2002) es va decidir impulsar la celebració de fòrums socials regionals com a estratègia per a estendre l'experiència, arribar a més regions i persones i aproximar millor els debats a les realitats locals.
En aquest sentit, els fòrums socials regionals són espais oberts de debat auto-organitzats dels moviments socials que assumeixen la declaració de principis del Fòrum Social Mundial (FSM).

El Fòrum Social del Mediterrani (FSMed)

Dins d'aquesta dinàmica de "regionalització" del FSM, es proposa la creació d'un Fòrum Social Mediterrani (que es fa a Barcelona del 16 al 18 de juny de 2005).
La principal novetat d'aquesta proposta és que es tracta del primer fòrum inter-regional, en el sentit que estableix un espai de diàleg superador de la lògica continental, així com el seu àmbit territorial: una zona geoestratègica determinant en l'actual configuració dels conflictes.
Es proposa que el Fòrum Social Regional reflexioni sobre la realitat mediterrània, sobre els seus potencials, conflictes i problemes, amb el convenciment que aquests trobaran solucions reduint les profundes desigualtats existents entre les persones i els pobles que l'habiten.
Implicant al màxim de la societat civil per tal d'intentar canviar la inèrcia de les coses, influint en les polítiques dels estats i dels organismes internacionals per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic, social i polític sostenible i respectuós amb el medi ambient i amb tots els drets humans, i un veritable diàleg entre cultures.
Això només serà possible amb la participació activa de la base social no compromesa amb l'ordre mundial establert i que de manera real té la voluntat de sumar esforços i capacitats per subvertir i transformar l'ordre actual.

Els eixos temàtics del FSMed

Després de les assemblees preparatòries realitzades a Rabat, Nàpols i Pervolia, han quedat definits set eixos temàtics:
 1. - Democràcia, ciutadania i drets humans dels homes i les dones.
  En aquest eix queden inclosos els drets polítics, econòmics i socials, els drets col•lectius dels pobles, el dret a l'autodeterminació, la defensa de les llibertats, la lluita contra totes les formes de discriminació i exclusió i la construcció de les condicions per una democràcia participativa.
 2. - Conflictes, ocupacions militars, militarisme i pau.
  Caldrà tractar amb especial atenció els conflictes actuals a l'Orient Mitjà, i en particular els drets del poble palestí, la complexa situació al Magrib, el conflicte no resolt als Balcans, la problemàtica latent de molts pobles que no veuen reconeguts els seus drets.
 3. - Drets econòmics, socials i culturals i models de desenvolupament. Treball i conflictes.
  La globalització neoliberal es manifesta tant al nord com al sud del Mediterrani en l'aplicació de polítiques econòmiques i socials basades en el següents fenòmens: liberalització, privatització, desreglamentació i austeritat.
  S'articula en dos eixos principals: la creació d'una zona de lliure comerç i els beneficis obtinguts amb el deute, que operen com a vectors de les polítiques preconitzades en el marc del FMI, del Banc Mundial i de l'OMC.
  Aquestes polítiques tenen un impacte social devastador sobre els pobles de la regió mediterrània sota formes sovint similars: empobriment i exclusions socials, atacs als drets dels treballadors i precarització del treball, atur, desmantellament i liberalització dels serveis públics...
  En aquest context, apareixen com a prioritàries la reivindicació de l'anul•lació del deute dels països del sud i la necessitat de reconsiderar el procés Euromed de Barcelona.
 4. - Migracions.
  Cal parlar del tema de les migracions en termes de llibertat de circulació, de lluita contra les causes que la provoquen, de lluita contra l'exclusió i pel reconeixement de la igualtat de drets dels immigrants, tractant-los com a ciutadans, tant en els països d'origen com en els països d'acollida, en termes de respecte del dret d'asil i del dret dels refugiats.
 5. - Diversitat cultural i diàlegs transculturals.
  La Mediterrània és sobretot un mar de diversitat, tant a l'interior de cada país com en els països veïns, fet que imposa construir processos de diàleg intercultural, interreligiós, interlingüístic i identitari, respectant la riquesa de la diversitat i aprenent a valorar-la en termes no hegemònics, en particular pel que fa a la informació i a la comunicació.
 6. - Model de desenvolupament i sostenibilitat ambiental.
  L'actual model de desenvolupament neoliberal no afecta només les persones, sinó que origina un impacte ecològic negatiu que afecta seriosament el medi i malbarata recursos afectant seriosament l'ecosistema i les riqueses de la regió.
  En el marc del Mediterrani, els temes de pol•lució, de recursos energètics, de l'aigua i la desertització, de la seguretat alimentària plantegen el problema de la recerca de les alternatives al petroli per energies renovables (començant pel sol del Mediterrani) de forma més àmplia, del tipus de desenvolupament que volem.
 7. - Dona i Mediterrani.
  En l'encreuament de les tradicions masclistes i patriarcals, les dones es troben en una primera línia de l'impacte de les polítiques neoliberals antisocials i, per tant, la seva contribució a la construcció del Fòrum Social Mediterrani pot ser una ocasió per a teixir llaços entre el nord i el sud del Mediterrani.

Com participar-hi?

L'Assemblea de Rabat, amb l'objectiu de poder facilitar la preparació del FSMed, va encarregar al secretariat de Barcelona la posada en marxa de 4 llistes de distribució que permetin el treball entre tots els moviments socials, xarxes, associacions... de la Mediterrània.

 1. -Llista general: fsmed-general@fsmed.info
  Per a informació general de la marxa del fòrum.
 2. -Llista de logística i finances: logistica-grup@fsmed.info
  Grup de treball de logística i finances, treballa per les qüestions relacionades amb la infraestructura i organització del 1r FSMed.
  També fa la recerca dels fons econòmics per a finançar el Fòrum.
 3. -Llista de programa: programa-grup@fsmed.info
  Proposta d'eixos temàtics, subtemes, i organització del programa en general.
 4. -Llista d'extensió: extensio-grup@fsmed.info
  Treballa per a estendre la idea del FSMed a tots els pobles i estats del Mediterrani i també a tots els àmbits sectorials.
 5. -Llista del grup de coordinació internacional: coordinacio-grup@fsmed.info
  Oberta a tots els participants del FSMed que hi estiguin interessats amb l'objectiu que pugui servir d'eina de treball per al grup de coordinació internacional.

Qui tengui interès a conèixer-ne més detalls, pot informar-se en aquesta adreça electrònica, d’on s’han extret les dades indicades més amunt:
Xarxa asociativa i de voluntariat de Catalunya

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

Hi ha gent que treballa perquè el Mediterrani esdevengui un mar de drets!
A Barcelona, entre els dies 16 i 18 de juny de 2005, se celebra el I Fòrum Social Mediterrani
Pretén convertir-se en un espai ampli lliure i obert a la reflexió, al lliure intercanvi d'experiències i a l'articulació d'accions comunes entre aquelles persones i entitats que aposten per la possibilitat de construir un altre Mediterrani, menys desigual, més solidari i més sostenible, que contribueixi a la construcció d’una altre món.

La convocatòria d’aquest I Fòrum Social Mediterrani va precedida de 6 assemblees internacionals prèvies que s’han fet a Rabat (Marroc, 3-4 maig 2003), Nàpols (Itàlia, 4-6 juliol 2003), Pervolia (Larnaca, Xipre, 26-28 març 2004), Màlaga (Espanya, 24-26 setembre 2004), Marsella (França, 14-16 gener 2005) i Istanbul (Turquia, 14-16 abril 2005).

Com el Fòrum Social de Mallorca o el Fòrum Social Europeu o tots els Fòrums Socials que s’estan escampant arreu del món, el FSMed està autoorganitzat pels moviments socials, d’acord amb la Carta de Principis del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre.

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

Un altre món és possible, una altra Mallorca també!
Això proclama, amb força i enèrgicament, el II Fòrum Social de Mallorca que és a punt de celebrar-se a Palma.
Jo també particip en el Segon Fòrum Social de Mallorca, que s’ha de fer a Palma els dies 20, 21 i 22 de maig de 2005.

El tema d’aquest Segon Fòrum Social de Mallorca que s’ha de realitzar al Polígon de Llevant de Ciutat és “La Mallorca que tenim, la Mallorca que volem”.

El Segon Fòrum Social de Mallorca és un espai obert d’anàlisi i debat sobre la influència de la globalització actual en el món i en el nostre entorn local.
És, sobretot, un espai participatiu d’elaboració i posada en marxa de propostes plurals i diverses.

Tothom que vulgui pot començar a col•laborar-hi voluntàriament de mil i una maneres.
Entre d’altres, amb l’aportació voluntària de 10 €.
S’hi regala el llibre de 218 de pàgines sobre el Primer Fòrum Social de Mallorca que es va fer al Campus de la Universitat de les Illes Balears els dies 17, 18 i 19 d’octubre de 2003.
Ha estat editat amb la col•laboració econòmica del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, a la impremta d’Amadip.Esment.

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

L'octubre de 2003 prop de 500 persones, que representaven un centenar d’organitzacions socials de Mallorca, celebraren el Primer Fòrum Social de Mallorca, a la UIB, sota el lema "Un altre món és possible, una altra Mallorca també".

Des de fa mesos, un bon grapat de persones, membres d’entitats organitzadores, treballen en la preparació del Segon Fòrum Social de Mallorca que s’ha de celebrar al Polígon de Llevant de Palma els propers dies 20, 21 i 22 de maig de 2005.

La seu central on es reuneix tota aquesta gent es troba situada al Casal d’ONG. Espai Solidari, del carrer Ramon Berenguer III, nº 20, baixos (07003 Palma).

Hi pot participar qualsevol entitat, organització o moviment social articulat que s’hi inscrigui abans de dia 11 d’abril de 2005, que assumeixi la Carta de Principis del Fòrum Social Mundial i els objectius del Fòrum Social de Mallorca, i que es faci seu el contengut del lema: ”Un altre món és possible, una altra Mallorca també”.

S’hi pot participar de molt diverses maneres:

 1. - com a entitat organitzadora;
 2. - com a organització adherida;
 3. - interessant-se per recaptar-ne la informació que s’escampa als diversos mitjans de comunicació;
 4. - col•laborant amb aportacions econòmiques al c/c del FSMa;
 5. - prenent part activa en alguna de les comissions que s’han creat, o aportant-hi suggeriments: / activació / comunicació-difusió-imatge / finances / logística
 6. - participant en algun dels blocs temàtics: ciutadania-democràcia-participació-moviments socials / globalització-alternatives-modele conòmic / fòrum d’infants
 7. - presentant-hi algun taller: un espai de trobada i d’intercanvi, en perspectiva integral, local, individual-personal i de gènere;
 8. - assistint als diversos actes programats: II Mostra de Cinema de Solidaritat i Cooperació.

Si t’interessa romandre al corrent d’aquest esdeveniment, tant si tens moltes ganes de col•laborar-hi intensament com si únicament desitges satisfer-hi la teva curiositat, t’hi pots acostar directament a través de mitjans diversos:
(Aquests i molts d'altres que pots trobar al llarg d'aquesta mateixa pàgina, més avall)

Contactes recomanables:

 1. Fòrum Social de Mallorca
 2. Correu electrònic: info@forumsocialdemallorca.org
 3. Telèfon: 971 227 668
 4. Fax: 971 227 667

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

Gent compromesa, amb ganes
II Fòrum Social de Mallorca
Any 2005

F S M a

Una nova criatura
Va gestant aquí, a Mallorca,
La gent que no sols perdura,
Va creixent amb molta força!

Foren més d’una trentena
Les que ompliren a vessar
I deixaren quasi plena
La bella sala d’estar.

N’hi ha molts que encara creuen
Que aquest món pot canviar;
Transformant allò que veuen,
Capgirant-lo dalt a baix.

Gent ben jove i gent major,
Gent de Palma i Part Forana,
Gent que viu amb moltes ganes
D’aixecar un món millor.

Obre espais de llibertat,
On hi pugui dir la seva
Qui desitja i molt anhela
La Mallorca del demà.

No volem tornar al passat
Allunyat dels nostres dies;
Hem d’obrir unes altres vies
Que comportin benestar;

No només als pocs de sempre
Que han viscut ran del poder;
També als altres que potser
Han portat més buit el ventre.

Fites clares com aquesta
Val la pena assenyalar:
Als darrers dies de maig
S’hi farà una gran festa.

Una gesta ben sonada
Que s’haurà de preparar
Entre tots els que desitgen
A Mallorca treballar.

Mentre es prepara la celebració d’un esdeveniment cívic d’importància cabdal per als moviments socials, el segon Fòrum Social de Mallorca a fer-se els dies 21 i 22 de maig de 2005, s’engresca més gent en aquesta trobada, oberta a la participació de totes les entitats cíviques que ho desitgin.
Seguint les pautes assenyalades al Fòrum Social Mundial de Portoalegre, cal crear espais oberts on exposar opinions, suggeriments, idees o iniciatives, tendint a construir aquella altra Mallorca que es vol per al futur, la Mallorca que es considera ben possible.

o-o-o
o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o--o-o-o
o-o-o

Cap al Segon Fòrum Social de Mallorca

És a punt de celebrar-se a Palma la II Mostra de Cinema Documental de Solidaritat i Cooperació de Mallorca.

Dins el marc del II Fòrum Social de Mallorca –que s’ha de realitzar a Palma els dies 20, 21 i 22 de maig de 2005-, s’ha organitzat la II Mostra de Cinema Documental de Solidaritat i Cooperació de Mallorca.
El lloc de les 5 projeccions previstes és l’Espai Solidari. Casal de Cooperació, situat al carrer Ramon Berenguer III, nº 20 (Tel.: 971 498636), sempre de 20:00 a 22:00 hores.
Els dies i documentals de projecció són aquests:

 1. - ”Walata”: dimecres, 30 de març
 2. - ”A sangre y fuego”: dimecres, 13 d’abril
 3. - ”Maquilladores” i ”Coneixes el comerç just”: dimecres, 27 d’abril
 4. - ”MÓN 3: 10 años de cooperación en El Salvador”: dimecres, 4 de maig
 5. - ”Fórum Social de Portoalegre 2003”, “¿Otro mundo es posible?”, “Foro Social de Mumbay 2004”: dimecres, 11 de maig.

L’entitat organitzadora és Avanç-Filmacions Educatives

.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

.

Cada cop hi ha més gent que creu que un altre món millor és possible...
i que una altra Mallorca millor també.
Per això, no volen romandre amb les mans plegades; s’hi volen posar de bon de veres.

Periòdicament es reuneixen tot al llarg de l’any, amb moltes ganes d’intercanviar idees i de compartir iniciatives que s’orientin a aconseguir aquest objectiu tan desitjable.

Amb aquesta finalitat, fa dos anys que es va celebrar a Palma el Primer Fòrum Social de Mallorca. Hi varen participar un bon grapat de centenars de membres d’entitats i associacions diverses.

El proper mes de maig està prevista la celebració del Segon Fòrum Social de Mallorca: una trobada de dos dies, oberta a tothom.
Hi poden participar totes les entitats i associacions que ho desitgin, en la línia d’aplicar les orientacions del Fòrum Social Mundial (el que féu les primeres passes a la ciutat brasilera de Portoalegre.

Per facilitar-hi l’acostament de qui ho desitgi, vet ací algunes adreces que poden resultar interessants:

 1. Cap al II Fòrum Social de Mallorca
 2. Fòrum Social de Mallorca
 3. Amics de la Terra
 4. Arc-46: Societat
 5. ATTAC Mallorca
 6. Avanç Filmacions Educatives
 7. CGT Balears
 8. Enginyers sense Fronteres
 9. Entrepobles
 10. FSMed
 11. Oikumene Acció ciutadana per la pau i l’equitat
 12. REAS Fundació Deixalles
 13. STEI-i
 14. Thakichañani Mallorca
 15. Via Campesina

2. Dilluns, dia 7 de març, al Casal d'ONGD del carrer Ramon Berenguer III, 20 baixos, de Ciutat, es reuneixen en assemblea més d'una vintena de representants d'altres tantes entitats i associacions, amb la finalitat d'aprovar l'organització, el cronograma, la campanya i d'altres punts relacionats amb la celebració del II Fòrum Social de Mallorca el proper mes de maig.

Vet ací la relació d'algunes de les entitats presents a l'assemblea:


Amics de la TERRA
Amics de la Terra Mallorca és un grup ecologista d'àmbit insular que forma part del grup ecologista estatal, Amigos de la Tierra España, que a la seva vegada, és representant en el nostre país d'Amics de la Terra Internacional (Friends of the Earth International - FoEI).
Amics de la Terra Balears va ser fundat el 1989, i el grup de Mallorca, actiu des de 1994, coordina les seves activitats amb els grups d'Eivissa i Formentera.

>
A T T A C M a l l o r c a
ATTAC és un moviment internacional de ciutadans, preocupats per les injustícies derivades de la globalització (atur, exclusió, misèria...)
Com a moviment de ciutadans, la raó d'esser de la organització és la participació de tots els associats en igualtat de condicions i sense privilegis de cap mena.
No som ni un partit polític ni una ONG de cooperació al desenvolupament.
Ningú cobra per les seves activitats (art. 8 dels Estatuts)
Els òrgans de participació directa dels socis són, (a part de l'Assemblea General) les Comissions Sectorials, les Agrupacions Locals i les Agrupacions en Xarxa (art.16)
Els càrrecs electes són de duració limitada (art.8)
Per assegurar la nostra independència, no admetem subvencions d'institucions públiques, partits polítics, entitats financeres o qualsevol altra entitat privada semblant (art.26)


A V A N Ç Filmacions Educatives
Volenassociar-se sense ànim de lucre
vetlar per la Cultura audiovisual amb fins educatius
advocar per la lliure opinió i difusió de pensaments i sentiments
noticiar altres realitats
avançar amb la Informació, la Formació i l´Entreteniment
Som un grup de professionals que venim d´àmbits com la formació, la comunicació audiovisual, la cooperació, l´educació, els serveis socials, les belles arts…. Que desenvolupem proyectes audiovisuals, educatius i pedagògics.

C G T B a l e a r s
Som una organització sindical consolidada a les Illes Balears, i vos convidam a participar activament en les nostres àrees d'actuació, tant la d'acció sindical com la d'acció social.
Les treballadores i els treballadors som ciutadans i ciutadanes, i els nostres drets no comencen ni acaben a la porta de les nostres empreses.
Per això, CGT-BALEARS es planteja l'actuació social com a part transversal i indissoluble de l'acció sindical.


REAS Fundació Deixalles
La Fundació Deixalles és una entitat d'àmbit mallorquí que treballa per a la reinserció social i laboral de persones desfavorides.
La seva tasca és duta a terme a través de l'aprenentatge i la manipulació de residus i objectes usats.
Aquests dos objectius defineixen la Fundació com un col•lectiu empresarial que persegueix una finalitat social donant feina a persones necessitades i mantenint una conducta ambientalment correcta.

DRETS HUMANS de Mallorca


Enginyers sense Fronteres


E N T R E P O B L E S
Entrepueblos es una Asociación de Cooperación para el Desarrollo que trabaja desde la perspectiva de la solidaridad con los pueblos empobrecidos y explotados del llamado Tercer Mundo o Países del Sur.
Entrepueblos nace en Marzo de 1.988 impulsada por los Comités de Solidaridad con América Latina que desde la década de los 70 constituían un movimiento de solidaridad que ha venido acompañando y apoyando a los procesos de lucha popular en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y posteriormente contra el bloqueo de Cuba, y contra las violaciones a los derechos humanos en México, Colombia, Perú...
Desde su nacimiento, por tanto, posee una base social con experiencia y comprometida con los procesos de liberación de los pueblos.

O I K U M E N E Acció ciutadana per la pau i l’equitat
Oikumene vol dir "casa comuna", i és el nom que els antics grecs donaven a la Mar Mediterrània: vol ser una referència, al mateix temps, al nostre àmbit geogràfic i a la casa de tots que és el planeta.
Oikumene es defineix com un grup d'acció ciutadana per la pau i l'equitat, i vol ser un espai on les qüestions internacionals i de relacions Nord-Sud siguin tractades des de la perspectiva de la visió crítica, de la difusió, de la denúncia i de la sensibilització ciutadana.


S T E I – i
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament de les Illes-intersindical té els seus orígens a l’any 1977 al sí dels moviments unitaris dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, que s'organitzen a les acaballes del franquisme.
El projecte era construir un sindicalisme unitari que concentràs, des de posicions progressistes, la majoria dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.
Aquest model rompia amb el professionalisme i el corporativisme de l'antic sindicat vertical i pretenia el control del sistema educatiu a tots els àmbits, tant en els continguts i les estructures com en el funcionament.
Un sindicalisme que defensàs tots el treballadors i les treballadores de l'ensenyament, docents i no docents.

Tambors per la Pau

Thakichañani Mallorca

1. Divendres, dia 19 de febrer, es fa la presentació pública del llibre sobre el I Fòrum Social de Mallorca, a l'Espai Solidari (situat al carrer Ramon berenguer III, de Palma).

0. Diversos grups, entitats i persones treballen en la preparació del II Fòrum Social de Mallorca, estretament lligat al Fòrum Social Mundial que s'inicià a Portoalegre (Brasil).

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb