La teva veu Verda en el Parlament

Margalida Rosselló Pons, diputada ecologista en el Parlament de les Illes Balears obri aquest canal interactiu , per explicar-te coses i escoltar la teva veu .

Golpe del lobby pro-nuclear en Programa Europeo de investigación

margalida | 02 Juny, 2006 13:59

TOTAL APOYO DE SOCIALISTAS Y IZQUIERDA UNIDA EUROPEA (IU) A PRIORIZAR EL FUTURO NUCLEAR Y DESPRECIAR LAS RENOVABLES

En cuanto el hecho de que todos los Grupos Políticos excepto los Verdes hayan votado en favor de que se destinen 2.7 billones de Euros al programa nuclear EURATOM, Hammerstein ha dicho: "Los Verdes nos hemos quedado solos el intento de promover la eficiencia energética y la apuesta por la energía limpia, Todos los grupos incluidos socialistas e izquierda unitaria han dado su apoyo a que se dedique diez veces más presupuesto a las nucleares que a las energías alternativas, cuando la opinion publica española y europea exige que se de prioridad a las energias limplias frente a la energia atomica".

"Es algo sorprendente lo que sucede en este Parlamento, determinados grupos políticos prometen acciones muy concretas a sus electores, pero olvidan rápidamente estas promesas en la oscuridad de los pasillos de este Parlamento".


El voto ha estado marcado por la controversia ya que el Presidente de esta Comisión, el popular Chichester, en lo que los Verdes han denominado "maniobra antidemocrática", había prohibido que se votase una enmienda de compromiso muy importante que hacia una propuesta sobre como distribuir el presupuesto dedicado a la energía no-nuclear (una fraccion del dedicado al nuclear), y que pedía que dos tercios del presupuesto no-nuclear fueran atribuidos a investigación en renovables y para la eficiencia energética.

Tras el voto en ITRE, David Hammerstein coordinador del Grupo Verde/ALE de investigación ha mostrado su indignación acerca de este hecho:

"Es un escándalo que el Presidente de la Comisión ITRE, que también es presidente del Foro Europeo de la Energía, un lobby pro nuclear, haya prohibido que se votase esta enmienda de compromiso, que había sido acordada por una gran coalición de Verdes, Socialistas, Liberales e Izquierda unitaria. Al no permitir que se votase esta enmienda clave, los conservadores logran evitar la vergüenza publica de que se sepa que están completamente en contra de las renovables y de la eficiencia energética"


Tot això fa molt que pensar sobre les autentiques aspiracions ecologistes de moltes forces que s'autonomenen progressistes i ecologistes, de vegades els silèncis són més clamorosos que les paraules. Són amb els actes, i en política allò que es vota, com es comprova allò que realment creuen les diverses forces polítiques. Tant socialistes com els d'esquerra unitaria europea están més pel desenvolupament nuclear que per l'aposta per les energies netes.

Una nova agressió al litoral: el projecte d'ampliació de

margalida | 05 Maig, 2006 09:00

Ahir acabava el termini d'exposició pública i de presentar al·legacions al projecte d'ampliació del port Adriano, a Calvià, l'agressió al litoral mallorquí no fa més que continuar un camí de degradació paulatina i total. Tot això amb la permisivitat de la nova llei de ports que prest farà un any de la seva entrada en vigor.

Des de l'ecologisme i des de el conjunt de persones que a Mallorca, ja fa molts anys, venim reclamant "SALVEM MALLORCA" veim amb tristesa, malgrat els innumerables esforços, com cada dia un tros més de la nostra illa es va perdent irremediablement. Fa dos dies eren les autopistes, ara tornen els ports, demà seran més camps de golf, noves urbanitzacions o qualsevol altra actuació sobre el territori o el litoral que beneficia a uns pocs i ens perjudica a tots. La qualitat de vida de la gent de Mallorca es veu cada dia més degradada ¿Fins quan?

Amb la voluntat de frenar aquest desenvolupisme agressiu he presentat al Parlament de les Illes Balears una proposició no de llei perquè el Govern de les Illes Balears rebutgi el projecte d'ampliació de "port Adriano".

 (Segueix)

Declaració de les Illes Balears zones lliures d’energia nuclear

margalida | 25 Abril, 2006 10:39

Demà dia 26 d’abril se compliran 20 anys de l’accident de la central nuclear de Txernòbil, el qual ha estat l’accident més greu de la història de l’energia nuclear. Les seves greus conseqüències continuaran i mai se coneixeran en la seva totalitat els efectes sobre les persones i el medi ambient. La OMS ha calculat que la radioactivitat total alliberada per Txernòbil va multiplicar per 200 vegades la radioactivitat alliberada per les dues bombes atòmiques llançades sobre Japó en la Segona Guerra Mundial.

 

El sarcòfag actual que recobreix la central nuclear de Txernòbil  seguirà essent radioactiu durant, com a mínim 100.000 anys. L’accident nuclear de Txernòbil va demostrar la potencia catastròfica de l’ energia nuclear i que la radioactivitat no té fronteres.

Actualment s’ha reobert el debat sobre l’energia nuclear com alternativa a les fonts energètiques procedents dels combustibles fòssils, com el petroli, que provoquen l’efecte de canvi climàtic.

L’energia nuclear és molt perillosa i insegura, els seus efectes contaminants i destructors de la vida  humana i terrestre són enormes. L’energia nuclear és molt ineficient enfront al canvi climàtic  i és molt cara a nivell econòmic, a més de la centralització de la producció que ocasiona grans pèrdues en el transport per la xarxà.

A  les Illes Balears no se genera ni utilitza energia nuclear. Però el Govern, a través del Pla Director Sectorial Energètic, pretén dur endavant la infrastructura del cable elèctric, que connectarà la península amb les Illes Balears, amb la qual arribarà energia nuclear a les illes, procedent de les centrals nuclears de la península i de França.

Davant  aquesta possibilitat i recordant les nefastes conseqüències de l’energia nuclear, present danvant el Parlament de les Illes Balears la següent  PROPOSICIO NO DE LLEI :

1 – El Parlament de les Illes Balears declara  a les Illes Balears zona lliure d’energia nuclear.

 2 – El Parlament de les Illes Balears  insta al Govern de les Illes Balears  a renunciar  a la connexió energètica per cable elèctric amb la península, ja que aquesta connexió suposaria la utilització d’energia nuclear per al subministrament energètic de les illes.

 3 – El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a incentivar l’estalvi i l’eficiència energètica com a bases del pla energètic de les Illes, apostant de forma clara  a nivell normatiu, pressupostari i d’investigació, per a la utilització de les  energies netes ( especialment la fotovoltaica).

 

La diputada verda

Margalida Rosselló i Pons

 

 

COM TUDEN ELS NOSTRES DOBLERS EN MATAS, NA CABRER I EN FONT ?

margalida | 10 Abril, 2006 16:07

A les illes encara hi ha moltes zones urbanes que no disposen de clavegueram ni d' emissaris per tractar l'aigua bruta que totes les cases generen . Això hi ha molta gent que ho sap  ¿ o no ? , urbanitzacions senceres no disposen de xarxa de sanejament i no se depura com cal , la qual cosa genera o pot generar  problemes de contaminació a la mar o en els aquïfers .

Molt d' ajuntaments no fan les instal.lacions pertinents per no disposar de recursos econòmics suficients , o perque tenen altres prioritats , o , sobretot perque és molta feina i no es nota gaire . sempre queda millor fer-se una foto a un nova autopista o una nova carretera .....

Bè ,idó , el govern incompleix una directiva europea que obliga a tots els estat membres de la UE a depurar totes les aigües residuals  i a tenir tota la xaraxa de sanejament finalitzada a totes les zones urbanes abans de l' 1 de gener del 2006 . Des de l'a ny 1991 hi hagut temps per fer-hi feina per part dels ajuntametns , consells i govern ....15 anys no han bastat per possar fil a l'agulla i evitar un problema ambiental i de contaminació de primera magnitud .

Molt de dodbers per fer autopistes , mils de milions , endeutament de la comunitat per mès de 30 anys ¿ i pel sanejament , i pel compliment de la normativa europea , i pel medi ambient  s'endeutaran o com ho faran ?

necessitam respostes i actuacions ambientals , no bones paraules ni autopistes !!!!

UN IMPULS A LES ENERGIES NETES

margalida | 07 Abril, 2006 08:23

Benvolguts amics i amigues avui us vull proposar que entre tots i totes aprotem un munt d'idees per fer possible l'impuls i, per tant, la implantació de les energies netes a Mallorca.

M'agradaria saber quines coses creis que s'han de fer, quines actuacions s'han de fomentar o quines altres no s'han de permetre, com s'han de distribuir les ajudes, etc.

Estic segura que entre tots podrem aportar noves i bones idees, i des del Parlament de les Illes Balears proposar-les als nostres governants.

Esper la vostra col·laboració.

Margalida Rosselló i Pons

UNA LLEI DE CAÇA NOMÉS PER ALS CAÇADORS

margalida | 05 Abril, 2006 12:29

Ahir es va apropvar la llei de caça de les illes Balears amb un consens important per part de la majoria de ponents expecte d'aquesta diputada, veu verda al parlament.

Vaig presentar una esmena a la totalitat a aquesta llei i trenta-nou esmenes a l'articulat perquè aquesta llei és una llei feta a mida dels caçadors, i no és una llei que ordeni en el territori l'activitat de la caça.

Anem a veure -És important i necessaria una llei de la caça?

Sí, ja que la llei de caça estatal és del 1970 i la llei de pesca fluvial del 1942. Ambdues són preconstitucionals. Tot i que ha hagut molta normativa posterior de protecció del medi ambient i la biodiversitat.

És necessari, per tant, adaptar-ho a la normativa actual i als principis constitucionals, i compatibilitzar l'activitat de la caça amb la protecció del medi ambient, el respecte a la propietat privada, a la seguretat de les persones i la flora i fauna i, sobre tot, a la diversitat d'usos actuals del territori.

- La llei del Govern compleix això?

En el meu entendre no. No compatibilitza la caça amb altres activitats en el medi rural, quasi be tots els terrenys són "cinegètics", excepte els refugis de caça que han de tenir més de deu hectàries o les zones urbanes, la resta del territori queda igual que ara com a terreny cinegètic. Canvien el nom però es manté una situació similar.

És una llei injusta, beneficia els caçadors (aproximadament uns 30.000 a les illes) i perjudica a la resta de ciutadans que volen gaudir de la natura.

És una llei inconstitucional i intervencionista amb la propietat privada. Dóna màxima potestat a les societats de caçadors (entitats privades) alhora de definir un coto o vedat, o "terrenys gestionats d'aprofitament comú", però el dret dels propietaris que no vulguin que es caci dintre de la seva finca queda en segon terme. Aquest propietaris ho tindran molt difícil, primer per entèmer-se si la seva propietat forma part d'un coto, per sortir-ne i, en tot cas, haurà de vallar la finca perquè no entrin els caçadors, "assumint tots els perjudicis".

- On és la defença, en aquesta llei, de la propietat privada per part del Partit Popular, tan exigent i defensor d'ella davant les figures de protecció del territori que no malmenten la propietat privada ?

- Qui durà les tasques de vigilància i de policia de caça ?

La llei habilita a zeladors privats i zeladors federatius contractats per les societats i federacions de caçadors (entitats privades) la usurpació de funcions pròpies dels Agents de Medi Ambient, actuals funcionaris del Govern de les Illes Balears, agents d'autoritat i amb unes funcions molt clares per actuar com a policia ambiental. Això no interessa a aquest govern. Es prefereix pagar en doblers públics a les societats de caçadors la contractació de zeladors privats/federatius abans que disposar de vertaders agents públics, amb la conseqüent perversió de la vigilància quan qui ha d'ésser vigilat i controlat és qui contracte i tria el vigilant.

- Que he proposat al respecte?

Regular l'activitat de la caça és necessari i s'han de compatibilitzar la diversitat d'usos, interessos, drets i deures en l'àmbit rural, per això la caça s'ha d'exercir en els cotos i vedats on s'autorregularan entre propietaris i caçadors amb la lliure concurrència entre les parts. I eliminar, així, les zones cinegètiques d'aprofitament comú que venen a ser els terrenys lliures actuals.

Millorar la llei i respectar el dret de tots els propietaris i, sobre tot, facilitar la lliure disposició de les seves finques, i millorar la transparència de tot el procés de definició d'un coto o vedat. Millorar tots els aspectes relacionats amb la protecció de fauna i flora i, també, de la seguretat de les persones i de les zones habitades i defençar que les funcions de vigilància, inspecció i control de l'activitat cinegètica correspon als Agents de Medi Ambient, els quals tenen la condició d'agent d'autoritat, i han d'actuar de forma objectiva i clara. I destinar els doblers públics a augmentar la plantilla d'aquest còs.

Més carreteres i més carreteres, I el transport públic on és?

margalida | 05 Abril, 2006 08:03

Asseguren tots, el govern, els consells, el PSOE tots troben que l’altra dia va ser esplèndid per presentar més inversions en carreteres. Concretament es destinaran 225 milions d’euros a Mallorca per fer més carreteres. No basten les autopistes de Palma a Llucmajor, a Sa Pobla o a la UIB, ara, encara més, el nou cinturó i moltes més.

¿ I el tren, i millorar la xarxa d’autobusos, i carrils per a bicicletes, i mesures per a reduir el trànsit, on són ?

¿On són les partides pressupostàries, els doblers, per fer-ho?

¿ Algú pot  creure, encara, que tantes carreteres i autopistes milloraran la mobilitat de la gent, la seguretat i la qualitat de vida ?

El problema és que hi ha massa cotxes a les illes, i una manca de transport públic com alternativa.

 

 

ENDAVANT PLATAFORMA ANTIAUTOPISTA D'EIVISSA!!!!

margalida | 31 Març, 2006 20:45

com anam a tots i totes els internautes?

jo aparesc poc per aquest espai per que altres espais me dominen el temps .

pero us volia dir que l'espai gris i tancat del parlament de les illes balears , dimars és va omplir de verdor i desperança . Per primera vegada en aquesta legislatura va entrar un aire nou i esperançador dins aquestes parets llunyanes de la ciutadania , de l'aire i del cel.

les veus i la presència de la gent valenta i lluitadora de les plataformes antiautopista d' Eivissa ,i tambè de Mallorca, varen rompre per unes hores la mediocritat d'un parlament encorsetat per un govern mag de la demagogia i la mentida, príncep de l'insult i la incapacitat de debatre en profunditat i rei de la destrucció de les illes .

me vaig animar a continuar endavant en aquesta tasca difícil de defensa del territori i el medi ambient de les illes 

 (Segueix)

SOS ILLES BALEARS

margalida | 15 Març, 2006 12:54

En la sessió plenària d'ahir vaig formular una pregunta al Govern de les Illes Balears atenent a la proliferació de projectes d'ampliació i de nous ports esportius arreu del litoral de les Illes Balears.

A QUANTS DE PROJECTES D'AMPLIACIÓ I/O DE NOUS PORTS ESPORTIUS PENSA DONAR EL VIST I PLAU EL GOVERN EN L'ACTUAL LEGISLATURAL?

SOS  ILLES BALEARS:

El Govern vol omplir de ports esportius el litoral de les illes Balears.

Després de l’aprovació de la llei de ports s’ha obert la porta a la tramitació i aprovació d’ampliacions i nous ports esportius. Sense cap planificació prèvia, “a la carta”, i a iniciativa del promotor.

Segons ens ha informat el Govern hi ha peticions d’un total de 13 ampliacions i/o nous ports esportius, 7 a Eivissa (actualment n’hi ha 5):

1. Punta Pinet (Sant Josep)

2. La Punta de baix (Eivissa)

3. C.N. Sant Antoni de Portmany

4. Cala Corral (Sant Josep)

5. Punta Xinxó (Sant Josep)

6. ampliació port esportiu Sant Antoni-Ses Salines

7. Port des Torrent (Sant Josep)

A Mallorca, que compte amb 9 ports depenent del Govern i 3 d’autoritat portuària, hi ha 4 actuacions d’ampliació:

1. Port Adriano (Calvià)

2. C. N. S’Estanyol (Llucmajor)

3. C. N. Palmanova (Calvià)

4. C. N. S’Arenal (Llucmajor)

A Menorca amb 4 ports del Govern i 2 d’autoritat portuària s’han presentat 2 ampliacions:

1.  Cala en Bosch (Ciutadella)

2.  Port de Fornells (Es Mercadal)

És a dir entre ampliacions i nous port esportius a les illes Balears tenim 13 noves actuacions previstes. Però, i d’acord a les informacions del Govern de les Illes Balears, Autoritat Portuària i projectes anunciats en la premsa suposaria arribar a un total de 25 ports esportius.

Altres ports que s’estan plantejant la seva ampliació són els de la Colònia de Sant Jordi, Porto Colom, Cala Nova, Cala Rajada, Son Serra de Marina, Port de Sóller, un nou port a Sant Elm, Cala Gamba o Portopetro. A tot això cal afegir-hi Es Portixol, Es Molinar, el Port de Palma o Sa Sivina de Formentera competència d’autoritat portuària.

1) Se treuen dels calaixos vells projectes, fins i tot de fa més de 30 anys, exemples com el Port des Viver i Figueretes (Eivissa) projectats l’any 1975 amb 855 amarres o Punta Xinxó (Sant Antoni) de l’any 1988 i 500 amarres, i que comportarien la construcció de grans dics d’un impacte molt elevat.

Alguns d’aquests ports, i projectes de nous ports, es troben a zones d’alt nivell de protecció, o llocs molt propers, com Cala Corral o Punta de Baix a Eivissa estan en zones LIC degut a les praderies de posidònia.

2) L’augment de ports esportius, tant en ampliacions com en noves instal·lacions, suposarà un increment de pressió sobre el litoral, i tot l’ecosistema, així com sobre les zones protegides i els parcs naturals. Cinc ports a Eivissa estan devora el parc natural de Cala d’Hort i a la zona d’influència des Vedrà i es Vedranell, el port de sa Punta devora el parc natural de Ses Salines. A Menorca s’ha de destacar la proximitat del port de Fornells a la zona marítima protegida del nord de l’illa i el port de Cala en Bosch al costat del anunciat, pel Conseller de Medi Ambient, futur parc natural de la costa sud menorquina.

3) Aquest excés d’oferta va en contra del principi de “Turisme de qualitat”. Així ho diu el Sr. Jaime Gibert president del Col·legi d’Aparelladors que “la massificació a duit al Port d’Andratx a perdre el seu caràcter exclusiu per la qual cosa ja no és tant sol·licitat per multimilionaris a la recerca d’una casa d’estiu”.

Cal per tant reflexionar sobre l’impacte global, que pot suposar la saturació del litoral de les Illes Balears per un excés de ports esportius i una massificació d’embarcacions, en la degradació ambiental i la pèrdua de qualitat de l’oferta turística balear. Les Illes Balears viuen del turisme i s’atreu el turisme per la imatge idíl·lica d’aquestes illes, si trencam la cadena correm el risc de carregar-nos la principal indústria de les nostres illes.

Margalida Rosselló i Pons

Diputada Verda al Parlament de les Illes Balears

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“No és només qüestió de noms”

margalida | 19 Febrer, 2006 21:34

Encara me deix sorprendre per la manca d’ètica democràtica d’algunes formacions polítiques, encara més quan aquesta la practica l’autoanomendada “esquerra alternativa”.

 

He rebut una invitació d’Alternativa Esquerra Unida – Els Verds de les Illes Balears per assistir a la seva assemblea constitutiva. M’ha sorprès la utilització d’aquest nom ja que això suposa faltar a la veritat. A l’opció política d’Alternativa, legítimament constituïda per EU de les illes Balears i els Verds de Mallorca, no hi participen els Verds de les Illes: Els Verds de Menorca de forma sobirana i democràtica varen prendre la decisió de presentar-se a l’illa de Menorca amb el PSM i no participar a Alternativa. Els Verds d’Eivissa no han dit, encara, com es presentaran a les eleccions del 2007, i no participen a la opció política d’Alternativa. Si a més, afegim, que en els Verds de Mallorca es va produir una profunda ruptura i que per un sol vot va guanyar en el congrés extraordinari l’opció de fusió amb EU per formar Alternativa, hem de concloure que utilitzar políticament el nom dels Verds de les Illes Balears no respon a la realitat i suposa una falta de respecte total a la sobirania dels Verds de les diferents illes.

 

La prepotència i la utilització partidista de la diversitat ideològica no és un bon començament per una opció política que s’autodefineix com oberta, participativa i profundament democràtica.

PROPOSICIÓ DE LLEI D'AVALUACIO D'IMPACTE AMBIENTAL PER A LES ILLES BALEARS

margalida | 03 Febrer, 2006 16:30


PROPOSICIÓ DE LLEI D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL PER A LES ILLES BALEARS


Aquesta proposició de llei sobre l'avaluació d'impacte ambiental, de les illes Balears, és la mateixa que en la passada legislatura, la del pacte de progrés, va anar passant tots els tràmits parlamentaris fins que en el plenari del Parlament de les Illes Balears on s'havia d'aprovar, en teoria, UM (unió mallorquina) va sumar els seus vots amb els del PP (partit popular) i va ser rebutjada pel vot contrari d'UM i el PP.

Això, suposadament, es degué perquè el Pla Territorial de Mallorca es pogués aprovar sense l'Avaluació d'Impacte Ambiental, cosa que el Pla Territorial de Menorca, aprovat el 2003, si que hagué de passar pel sedàs de l'avaluació d'impacte ambiental. Tots sabem que, a dia d'avui, el PTI de Mallorca resta impugnat per, entre altres qüestions, la manca d'aquest tràmit, que entenem necessari i imprescindible.

En aquest enllaç podeu trobar la proposta de llei presentada: Proposició de Llei impacte ambiental.doc

 (Segueix)

PLA DE RESIDUS DE MALLORCA UNA PASSA ENRERA: UN PLA CAR I PERILLÓS

margalida | 03 Febrer, 2006 09:51

El Pla Director Sectorial de Residus Sòlids Urbans que s’aprovarà en el plenari del Consell Insular de Mallorca dilluns dia 6  de febrer suposarà una passa endarrera en la gestió dels residus a Mallorca perquè s’ha optat pel sistema de gestió i tractament dels residus més car a nivell ambiental, econòmic i social: Incineració com a sistema bàsic de tractament.

Proposam més recollida selectiva, reciclatge i reutilització com a alternativa millor a nivell ambiental i social i més barata a nivell econòmic.


1) DUPLICAR LA INCINERADORA DE SON REUS ENS SORTIRÀ MOLT CAR ALS CIUTADANS DE MALLORCA

 

La planta actual de la incineradora de son Reus es duplicarà en dos forns més la qual cosa possibilitarà passar de tractar 330.000 tones/any a 660.000 tones/any, això tendrà un cost de més 300 milions d’euros (50.000.000.000 de pessetes) que haurà de repercutir sobre la tarifa que es cobrarà als ciutadans.

 

Si s’apostàs per la recollida selectiva i pel tractament basat en el reciclatge i la reutilització ens resultaria més barat per a les butxaques dels ciutadans. Si s’augmentàs la recollida selectiva de totes les faccions suposaria un estalvi de sis (6) euros per habitant i anys. Aquest darrers tres anys s’han perdut doblers perquè la recollida selectiva ha estat molt minsa, sols un 13% del 38% que se preveia.

 

Per altra banda les infrastructures de reciclatge i la reutilització són més barates. Una planta de compostatge costa de l’orde de 150.000.000 de pessetes mentre que duplicar la incineradora costa 55.000.000.000 de pessetes. En el pla sotmès a aprovació el proper dilluns la inversió en infrastructures de reciclatge, reutilització, etc., són sòls de 23.000.000 d’euros (incineradora 300.000.000 d’euros).

 

2) EL CIM NO HA COMPLERT ELS OBJECTIUS DE RECOLLIDA SELECTIVA DEL PLA ACTUAL (APROVAT EL 2000), I LES PLANTES DE TRACTAMENT DE RECICLATGE, REUTILITZACIÓ I COMPOSTATGE UBICADES EN EL PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS ESTAN TOTALMENT INFRAUTILITZADES

 

El Consell poc ha fet per aconseguir els objectius de recollida selectiva en totes les seves faccions, que marcava el pla del 2000, i això ha suposat una gravíssima infrautilització  de la planta de triatge d’envasos, planta de compostatge i planta de biometanització les quals varen ser inaugurades el juliol del 2003 i varen suposar un cost de 165.000.000 d’euros (22.000.000.000 de pessetes) amb aportacions de fons de cohesió de la Unió Europea i aportacions del Govern de les Illes Balears. Això suposa una mala gestió dels doblers públics i de la gestió dels residus.

 

Els objectius del pla del 2000 eren d’un 48% de recollida de vidre, actualment sols és d’un 28,4%, d’un 22% d’envasos, actualment és d’un 5%, i d’un 50% d’orgànica que actualment és d’un 1.9%.

 

Si s’augmentàs la recollida selectiva la incineració de residus es reduiria ja que són els mateixos materials a tractar. El cas del municipi de Puigpunyent que ha aconseguit reduir de forma dràstica la seva aportació de residus a la incineració degut a una molt bona recollida selectiva demostra la viabilitat d’aquesta proposta.

 

En aquest pla per la recollida selectiva no hi ha fixació d’objectius ni temporalització. Si se compleixen els objectius de recollida selectiva, la incineradora estarà sobre dimensionada. És millor evitar un cost econòmic i ambiental tan elevat i apostar per a la recollida selectiva.

 

3) L’OBJECTIU D’ABOCAMENT ZERO EN EL QUAL FA EMFASI AQUEST PLA NO ES POT COMPLIR

 

La incineració no elimina els residus, els transforma i els redueix amb escòries i cendres. Actualment de les 330.000 tones/any incinerades es generen 24.000 tones encimentades per anys i 80.000 tones any d’escòries. Les cendres van a un abocador de seguretat que el propi pla ja fa referència que s’ha d’augmentar la seva capacitat.

 

A més s’amplia l’AGIB dels corrals Serra (Santa Margalida) i es planteja un nou abocador de cua de 82.000 metres quadrats.

 

4) EL PLA TÉ COM UN DELS SEUS GRANS OBJECTIUS LA UTILITZACIÓ DE LES CENDRES COM A MATÈRIA PRIMERA PER A LA CONSTRUCCIÓ, NOSALTRES PROPOSAM QUE EL DESTÍ DE LES CENDRES SIGUI L’ABOCADOR DE SEGURETAT PARTITN DELS PRINCIPIS DE PREVENCIÓ I DE PRECAUCIÓ

 

La possibilitat d’utilització de les cendres de la planta incineradora com a matèria primera per a obra civil ens genera una forta preocupació. I suposa un perill ambiental important ja que no hi ha bases suficients ni estudis suficientment fermes per afirmar que les cendres “inertitzades” han perdut tota la seva toxicitat. Actualment les 12.000 tones any de cendres que se generen van íntegrament en el dipòsit de seguretat.

 

S’ha d’aplicar el principi de prevenció i de precaució davant un residu d’aquestes característiques.

 

Les conseqüències ambientals d’aquesta actuació no s’avaluen en cap àmbit del pla. En global el 31% dels residus incinerats són cendres i escòries. Degut a que la tecnologia de control d’emissions a l’atmosfera ha augmentat, les dioxines generades en la incineració se concentren en les cendres i escòries augmentant la seva toxicitat  per dioxines, metalls pesants i altres components tòxics. Hi ha serioses preocupacions per l’ús de cendres com a material de construcció degut als components tòxics que es poden alliberar al medi ambient per l’acció dels agents atmosfèrics i l’erosió ambiental. D’acord amb EEA (European Enviroment Agenci) l’eliminació de les cendres és un problema molt seriós.

La família del comandant Ferrer demana que es revisi la causa que el condemnà

margalida | 29 Gener, 2006 22:13


Notícia apareguda al Diari de Balears, diumenge 29 de gener de 2006 ( www.diaridebalears.com ) Diari de Balears

La família del comandant Ferrer demana que es revisi la causa que el condemnà
Va plantar cara a l'Alzamiento a Melilla i fou afusellat per l'exèrcit franquista

LL.LORENZO. Palma.
El pròxim 17 de juny farà 70 anys de l'«Alzamiento» de l'exèrcit rebel a Melilla que provocà l'inici de la Guerra Civil i de l'època més repressiva que ha viscut l'Estat espanyol en tota la seva història contemporània. L'aniversari no tendria la mateixa transcendència si un grup de militars oposats a la rebel·lió s'hagués pogut imposar als revoltats al lloc clau del cop: Melilla. Entre aquests militars republicans hi havia dos mallorquins: el comandant Pau Ferrer Madariaga i el capità Josep Rotger Canals. No aconseguiren avortar la sublevació i, mesos més tard, ambdós varen ser afusellats. Si haguessin aconseguit els seus propòsits, l'«Alzamiento» en el seu conjunt podria haver fracassat, ja que sense l'Exèrcit d'Àfrica Franco no hauria pogut guanyar la guerra.

Ara, 70 anys més tard, enmig del renou de sabres provocat pel tinent general José Mena; pel capità de la Legió Roberto González Calderón, cap de la primera companyia de la primera bandera Comandant Franco, i pel colpista Antonio Tejero (amb cartes a un diari de Melilla), la família del comandant Ferrer ha iniciat les gestions per reclamar al Ministeri de Defensa la revisió de la causa i la condemna del comandant Ferrer. Es tracta d'una aportació més a la lluita per restituir la memòria històrica que, com s'ha demostrat amb els papers arxivats a Salamanca i que ja van camí de Catalunya, alguns insisteixen a condemnar-la a l'oblit.

En concret, qui promou ara la revisió de la condemna del comandant Ferrer són Severa Pons Ferrer, fillola i neboda del militar, i els fills d'aquesta, Margalida Rosselló Pons (diputada del Parlament balear i exconsellera de Medi Ambient), i Tomeu Rosselló Pons.

Severa Pons Ferrer és un dels pocs testimonis que recorda amb vida el mallorquí que donà la seva vida per mantenir intacta la seva lleialtat a la República.

Tot i això, aquesta dona, resident a Felanitx, i els seus fills, no pogueren posar fil a l'agulla a la reclamació de la revisió de la causa fins que fa uns dies no tingueren coneixement a través de l'historiador David Ginard d'un reportatge que el 14 de novembre del 1999 publicà Diari de Balears i parlava dels dos militars mallorquins afusellats perquè s'oposaren a l'Alzamiento.

A partir d'aquí, Severa Pons Ferrer decidí que era el moment «per complir la voluntat que el meu padrí de fonts expressà en una mena de manifest que jo llegí quan era molt jove i on ens demanava que quan es restituïssin les llibertats en aquest país reclamàssim la revisió de la seva causa».

En aquest sentit, aquesta dona, que ja té els 77 anys fets, recorda que «ma mare em parlava molt del meu padrí de fonts i deia que havia mort per defensar els seus ideals republicans».

Tanmateix, el comandant Ferrer Madariaga pertanyia a una família molt religiosa fruit d'un matrimoni entre un militar liberal que arribà a ser batle d'Inca, el tinent coronel d'Infanteria Pere Ferrer Alsina, i d'una professora natural de Gernika que col·laborava amb el club cultural Es Foment, Severa Madariaga. En aquest ambient, un dia de 1896, poc temps abans del desastre del 1898, nasqué el comandant Pau Ferrer.

Segons recorda Severa Pons Ferrer, anys més tard «el meu padrí es diplomà a l'acadèmia de Toledo, on coincidí amb Franco».

En acabar els seus estudis, el 1915 fou destinat a Manresa durant un any. El 1916 el traslladaren al Fort de Cabrerizas, a Melilla. Poc després, el 1917, es retratava a Nador, una important ciutat marroquina a prop de Melilla, i dedicava la foto a la seva família abans d'emprendre les dures batalles que es visqueren els anys 20 al Rif. Ferrer no abandonà l'Àfrica mai més, exceptuant un breu parèntesi de quatre mesos a Tarragona el 1922. Aquell any es casà amb Pilar Vera Santaña, una dona que Severa recorda com a «molt sofridora».

Tanmateix, una data que pogué marcar la personalitat del comandant Ferrer fou el 1921, quan visqué el desastre d'Annual. Igualment, el 1925 participà en el desembarcament d'Alhucemas i era descrit en els fulls de servei com un militar «molt gelós i entusiasta, intel·ligent i brillant» i amb una «lleialtat al comandament sense límits». El 1936 fou un dels pocs oficials que no traïren el general Romerales, cap de la circumscripció de Melilla i lleial a la República, per la qual cosa fou arrestat. Després de romandre en presó, el 3 de desembre, a les vuit de matí, fou afusellat, segons Severa Pons Ferrer, «davant la seva esposa, a la qual obligaren a assistir però no permeteren que el matrimoni s'acomiadàs». A més, «a la tia Pilar l'hi prengueren tot», recorda la fillola. La dictadura i el dolor callaren aquesta història fins que el desig de justícia l'ha recuperada.

DONES CONTRA LA CONTAMINACIÓ QUÍMICA

margalida | 22 Gener, 2006 23:04

..... i a favor de la salud i la precaució


Palma, 23 de gener de 2006 a la seu del Parlament de les Illes Balears, carrer Conqueridor 11

Programa


19:00 Dones contra l’herència tòxica
Presentació i Moderació: Margalida Rosselló i Pons
Presidenta de Los Verdes i
Diputada dels Verds en el Parlament de les Illes Balears

19:10 Seguretat en el treball
Ponent: Estefania Blount
Dra. En ciències químiques,
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

19:40 Plaguicides i Salut
Ponent: Francisca López
Metgessa del Treball (CSCSTB),
Científics pel Medi Ambient (CIMA)

20:10 Les dones davant la contaminació tòxica
Ponent: Mara Cabrejas
Professora de Sociologia
Universitat de València

20:30 Conclusions i debat

 (Segueix)

CARTA A LA BATLLESSA DE PALMA,

margalida | 19 Gener, 2006 16:08Palma, dia de Sant Sebastià del 2006


Sra. Batllessa,

Aprofit l’avinentesa d’un dia com avui de goig i festa a la Ciutat de Palma, i on la celebració de la diada ciclista de Sant Sebastià demostra el seu interès envers l’ús de la bicicleta per dirigir-me a vostè com a ciutadana de Palma i usuària de la bicicleta per fer-li arribar les grans dificultats existents en aquesta ciutat per poder-se moure amb aquest mitjà de transport.

La gran saturació de tràfic i el poc respecte vers els usuaris de la bicicleta, això la manca de rutes segures i de carrils adequats o d’aparcaments com a mobiliari urbà fa molt difícil el seu ús. Resulta perillós i incòmode i això fa que molta gent ni se plantegi utilitzar-la per moure’s per dins la ciutat. És cert, també, que la gran majoria de la població opta pel vehicle privat per a trajectes urbans inferiors a 3 quilòmetres, convençuts que això millora el seu benestar i estatus social, i la bicicleta és considerada exclusivament com una activitat esportiva o d’oci.

Per a vostè, Sra. Batllessa, sap que la bicicleta és un mitjà de transport net, barat, saludable i efectiu en els trajectes curts i que la promoció i extensió del seu ús faria la ciutat més habitable. Una ciutat amb més bicicletes és una ciutat amb més espais per a vianants, més arbres, més zones verdes i que contribuiria a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

A moltes ciutats europees els ciutadans utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport quotidià. A una ciutat com Copenhaguen una de cada tres persones la utilitza diàriament. A la ciutat de Madrid fa poc s’ha elaborat un pla director de mobilitat ciclista que tractarà de promocionar la bicicleta com a mitjà de transport. Això permetrà no sols garantir el dret dels actuals usuaris de la bicicleta sinó també garantir la mobilitat sostenible a la ciutat, contribuir a reduir el tràfic privat, les emissions de CO2, causa del canvi climàtic, i la ocupació dels espais urbans per l’asfalt i el formigó.

Li demanaria que fes un esforç a la ciutat de Palma per garantir els drets dels usuaris de la bicicleta, així com afavorir el seu ús i fer possible la cohabitació entre vianants, transport públic, cotxes i bicicletes. I, sobre tot, dur endavant un pla de mobilitat on es tracti de promocionar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, la qual cosa suposaria una passa endavant per fer de Palma una ciutat més habitable.

Ben atentament,


Margalida Rosselló i Pons

Ciutadana de Palma

usuària de la bicicleta

i Diputada dels Verds al Parlament de les Illes Balears

 
Powered by LifeType - Design by BalearWeb